Vilaniuada: Creació d'un projecte de descoberta de VALLS i l'entorn 

mitjançant geolocalització i eines multimèdia

7010141701 – Formació Interna de Centre 2016-17 (Gener de 2017 – Maig de 2017)

Descripció

Taller de creació de materials i recursos per a un possible projecte de geolocalització i descobriment de l’entorn literari, cultural o de natura de la ciutat de Valls.

Objectius

•Treballar en un projecte en grup de professors per assolir eines i capacitats amb l’objectiu de poder treballar també per projectes amb els alumnes.
•Preparar o complementar una ruta literària, cultural o de natura ja existent a Valls o rodalies, o crear una ruta que englobi diferents temàtiques entorn la ciutat de Valls i/o rodalies, amb l’ús de diferents eines TIC.
•Dissenyar un projecte que pugui ser dut a la pràctica amb alumnes del nostre centre i/o, a curt o llarg termini, d’altres centres de secundària o alumnes de primària que han de venir a estudiar a la ciutat de Valls.
•Fer ús d’eines de geolocalització, realitat augmentada, codis QR, etc. Possibilitat de fer ús de la plataforma Virtual Touch 2 simulació en món virtual per a l’aprenentatge real, etc (en funció de la facilitat que tinguin els assistents per assolir l’aprenentatge de les eines).
•Treballar sota uns criteris perquè Valls pugui ser una de les possibles seus del Projecte World Mobile City Project, projecte que engloba activitats de geolocalització en diferents punts del territori de parla catalana, com la Barcelonada en la qual l’Institut Narcís Oller ja va participar amb alumnes. 
Posar en pràctica amb els alumnes els materials elaborats.

Entorn de Treball

Classroom (grup) (requereix permisos: usuari@institutnarcisoller.cat) 

Google Drive (carpetes) (diari de camp

Sessions

Sessió Data Hora Continguts Eines
1 22/2/2017 15:30-17:30 Presentació taller. Objectius. Presentació grups de treball. Distribució per grups amb Kahoot. Google Classroom, Drive, Documents. Mindomo. Kahoot.
2 15/3/2017 15:30-17:30 Elaboració llista de PI. Localització dels PI en Maps. Preparació Itineraris per la sortida. Elaboració guia didàctica. Creació activitats. Pensar canals de difusió i actors implicats en l'activitat. Propostes nom activitat. Google Maps. LinoIt. WordPress.
3 5/4/2017 15:30-17:30 Sortida seguint els dos itineraris preparats. Els dos grups surten del mateix lloc i arriben al mateix lloc. Visita final a l'Escola Enxaneta. Pl@nNet, ArbolApp. Google Street View, Panorama 360. Instagram, Twitter. Endomondo.
4 26/4/2017 15:30-17:30 Recollida de totes les publicacions de la sortida. Elaboració Storify. Visualització imatges 360 amb les ulleres VR. Tria nom futura activitat. Storify. Ulleres VR.
5 3/5/2017 15:30-17:30 Recull i elaboració de tota la informació generada en el taller de cara al proper taller que portarà a terme l'activitat. Iniciar creació targetes, codis QR, activitats, web,… QR code. Google Dibuixos. Coordenades GPS. Plickers. Presence. Virtual Touch.
 

Eines treballades

El projecte

 

   

  

    

 

 

Detall de l'activitat

7010141701   Creació d’un projecte de descoberta de Valls i l’entorn
2016-2017   Taller a centre. Secundària en general
    
   22/2/2017 – 10/5/2017 (15 hores) de 15:30h a 17:30h
   INS Narcís Oller
   c. Francesc Gumà Ferran, 1 (Valls) 
    
   
Inscripció   09/01/2017 – 19/01/2017 . Activitat restringida
    
Persones destinatàries   Docents del centre educatiu
   
Requisits de certificació   Assistència del 80% de les hores presencials.
   
Descripció   Taller de creació de materials i recursos per a un possible projecte de geolocalització i descobriment de l’entorn literari, cultural o de natura de la ciutat de Valls.
   
Objectius   •Treballar en un projecte en grup de professors per assolir eines i capacitats amb l’objectiu de poder treballar també per projectes amb els alumnes.
•Preparar o complementar una ruta literària, cultural o de natura ja existent a Valls o rodalies, o crear una ruta que englobi diferents temàtiques entorn la ciutat de Valls i/o rodalies, amb l’ús de diferents eines TIC.
•Dissenyar un projecte que pugui ser dut a la pràctica amb alumnes del nostre centre i/o, a curt o llarg termini, d’altres centres de secundària o alumnes de primària que han de venir a estudiar a la ciutat de Valls.
•Fer ús d’eines de geolocalització, realitat augmentada, codis QR, etc. Possibilitat de fer ús de la plataforma Virtual Touch 2 simulació en món virtual per a l’aprenentatge real, etc (en funció de la facilitat que tinguin els assistents per assolir l’aprenentatge de les eines).
•Treballar sota uns criteris perquè Valls pugui ser una de les possibles seus del Projecte World Mobile City Project http://www.wmcproject.org/, projecte que engloba activitats de geolocalització en diferents punts del territori de parla catalana, com la Barcelonada en la qual l’Institut Narcís Oller ja va participar amb alumnes http://www.wmcproject.org/barcelona/
•Posar en pràctica amb els alumnes els materials elaborats.
   
Continguts   1.El treball o aprenentatge basat en projectes. Conceptes bàsics. Estructura general d’un projecte en grup.
2.Pluja d’idees: quines rutes es poden fer, quins llocs d’interès cal visitar.
3.Identificació de la informació que volem obtenir: localització física i virtual dels espais o llocs d’interès que es voldran treballar.
4.Assignació de responsabilitats o distribució dels professors participants en grups de treball o àrees de coneixement. Temporalització de l’activitat.
5.Cerca d’informació sobre els espais a visitar i síntesi del que volem obtenir.
6.Desenvolupament dels materials per a dur a terme el projecte amb les eines TIC necessàries (eines de geolocalització, realitat virtual o realitat augmentada, etc).
   
Organització   Servei Educatiu Alt Camp
   
E-mail   crp-altcamp@xtec.cat
   
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   22/02/2017   15h30   17h30 
 Sessió 2   dimecres   15/03/2017   15h30  17h30 
 Sessió 3   dimecres   05/04/2017   15h30  17h30 
 Sessió 4   dimecres   26/04/2017   15h30  17h30 
 Sessió 5   dimecres   03/05/2017   15h30   17h30