EVA

Els Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA) o Virtual Learning Environment (VLE) són aules virtuals concebudes a espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge.

Entorns Virtuals d'Aprenentatge que utilitzem a l'Institut
 

  Logo GSuite  

  

 

Serveis del Departament d'Ensenyament
 

 

+ Informació: microtallers TAC (XTEC): Entorns Virtuals d'Aprenentatge