Cursos oberts de l'IOC

 

Cursos oberts de l'IOC

  • Oberts: els continguts sempre es poden consultar al web.
  • De temàtiques actuals i diverses relacionades amb l'ús intensiu de la tecnologia.
  • Pràctics: són d'aplicació a la vida diària.
  • De curta durada: impliquen un estudi d'entre 15 i 20 hores.
  • Autoformatius: s'aprèn de manera col·laborativa, amb l'ajuda dels companys .
  • Per als estudiants de GES de l'IOC: si se superen, poden convalidar un mòdul optatiu.

L'IOC i l'aprenentatge obert

Un dels objectius de l'IOC (Institut Obert de Catalunya) és oferir a la població adulta ensenyaments al llarg i ample de tota la vida. Per això publica aquests continguts com a contribució a aquest objectiu.

Els continguts oberts dels miniops són oferts per l'IOC a tothom que vulgui consultar-los, seguir-los i aprofitar-los com a element de la seva formació.