Accés al Curs a Odissea 

En Jaume Bartolí i l'Anna Casamitjana, coordinadots TAC del centre, són formadors d'aquest taller que va tenir lloc el 2n Trimestre del Curs 2017/18 al CRP Alt Camp.

 

 

 

Més informació (+)

Llista d'activitats | Detall d'activitat ] 

 

 
7010741701   Pla i Comissió TAC. Elaboració, organització i gestió
2017-2018   Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
    
   28/2/2018 – 4/4/2018 (12 hores) de 17:00h a 19:30h
   CRP de l'Alt Camp
   Molls de l'Estació, 1 (Valls) 
   Màxim dues persones per centre, el coordinador/a TAC i un membre de l'equip directiu
   
Accessos   Veure plànol
Inscripció   09/01/2018 – 29/01/2018
    
Requisits de certificació   L’avaluació es basarà en un mínim d’un 80% d’assistència i la realització de tasques encomanades a l'apartat avaluació
   
Descripció   Objectius, estructura i desenvolupament de la comissió TAC de centre.
Taller dirigit a equips directius i coordinadors TAC tant de primària com de secundària.
Cal tenir coneixement de l’estat actual de les TAC en el propi centre. 
El taller s’organitza en 3 sessions de dues hores presencials i 5 hores no presencials. 
   
Objectius   – Justificar la necessitat d’una comissió TAC en un centre educatiu com a responsable del pla TAC i per impulsar grups de treball i actuacions en l’àmbit de les TAC.
– Donar eines bàsiques per organitzar i estructurar la comissió.
– Mostrar un exemple pràctic de funcionament d’una comissió TAC.
   
Continguts   Normativa entorn el PLA TAC i la Comissió TAC del Departament d’Ensenyament.
Detecció de les mancances i necessitats del centre al voltant de les TAC i dels recursos disponibles (humans i materials).
Formes de constituir la comissió TAC.
Estructuració de la comissió TAC en funció de la idiosincràsia del centre i a partir de la informació obtinguda en els apartats anteriors.
Elaboració del Pla TAC de Centre.
Dinamització de la comissió TAC.
Avaluació de la comissió TAC segons el Pla TAC del centre.
   
Formador/a   Jaume Bartolí, Anna Casamitjana
   
Organització   Servei Educatiu Alt Camp
   
E-mail   crp-altcamp@xtec.cat
   
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   14/03/2018   1700   1930 
 Sessió 2   dimecres   21/03/2018   1700   1930 
 Sessió 3   dimecres   04/04/2018   1700   1930